Cảm ơn quý khách đã sử dụng
dịch vụ của iCheck

Chúng tôi sẽ trả lại kết quả trong vòng 2 ngày làm việc.

Đối tác của chúng tôi

Trung tâm Mã Số Mã Vạch Quốc Gia

Trung tâm MSMV quốc gia của Việt Nam, trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. GS1 Việt Nam là tổ chức đại diện duy nhất của Việt Nam tại GS1 quốc tế; đại diện cho GS1 để triển khai Hệ thống GS1 tại Việt Nam.

Bộ Khoa học Công nghệ

Bộ KHCN đảm nhiệm các nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN trong phạm vi cả nước, khẳng định vị thế và vai trò của Bộ trong việc điều phối và thúc đẩy các hoạt động KH&CN đóng góp tích cực cho phát triển nền kinh tế đất nước và hội nhập.

Trung Ương Đoàn Thanh Niên

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Trang thương mại Điện tử Voso.vn

Voso.vn là trang thương mại điện tử mua bán hàng hóa trực tuyến hiện tại được phát triển và vận hành bởi ViettelPost. Voso kế thừa được những nền tảng đã có của dịch vụ bưu chính ViettelPost và hệ sinh thái rộng lớn từ tập đoàn Viettel.

Viettel Post

Tổng Công ty cổ phần bưu chính Viettel(gọi tắt là: Viettel Post) đơn vị thành viên của Tập đoàn Viễn thông Quân đội(Viettel), tiền thân từ Trung tâm phát hành báo chí để phục vụ các cơ quan Quân đội trong Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Cục Bảo vệ Thực vật

Các cơ quan trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp của Cục Bảo vệ thực vật thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Cục về bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật theo quy định của pháp luật

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử và hoạt động kinh tế số.

Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử

Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (ecomviet.vn) thuộc Bộ Công Thương với sứ mệnh hoạt động vì sự phát triển thương mại điện tử (TMĐT) của Việt Nam.

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận Chất lượng TQC là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Công ty tổ chức hội chợ WIN WIN

Công ty hàng đầu về tổ chức sự kiện hội chợ triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại tại Việt Nam cung cấp dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Sở KHĐT Hà Nội

Là nơi tổng hợp thông tin về các chương trình chính sách hỗ trợ DNNVV của Chính phủ, tổng hợp tiếp nhận các nhu cầu hỗ trợ của DNNVV Hà Nội, chia sẻ các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, chia sẻ các tài liệu kiến thức, kinh nghiệm, mô hình quản trị doanh nghiệp

Văn phòng điều phối nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân

Sở Khoa học Công nghệ Nam Định

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ

Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang

Tuyên truyền, nhân rộng nhanh các mô hình khuyến nông có hiệu quả trên mạng internet và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn về khuyến nông.

Sở Khoa học Công nghệ Phú Yên

Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - TUAF) được thành lập năm 1969, hiện nay là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh có chức năng thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến diêm và công tác sự nghiệp khoa học về giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.

Trung tâm Khuyến nông Hồ Chí Minh

Trung tâm Khuyến nông Hồ Chí Minh triển khai thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến diêm và phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp Phú Yên

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, bão; an toàn nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối.

Hà Giang Trace

Phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa theo tiêu chuẩn GS1 toàn cầu

Traphaco

Công ty Cổ phần Traphaco, chuyên cung cấp các loại dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm sản phẩm nhập khẩu và thực phẩm bổ sung.

Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn Quốc gia

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hiệp Hòa